Pořad Pavla Karouse
o antifašistickém
umění

Dvacetidílný seriál,
premiéra každou středu ve 20.00 h
na facebook a youtube deníku Alarm.
Díly můžete shlédnout po odvysílání i zde.

Proč Antifascist Art

Sochař, pedagog, komentátor a publicista zaměřený na výtvarné umění ve veřejném prostoru Pavel Karous se v novém seriálu věnuje zatím souborně nepředstavené domácí antifašistické tvorbě, která vznikala v Česku a na Slovensku ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století, a to v sugestivní komparaci se současným vizuálním uměním. 


Projekt byl podpořen nadací Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice. Za obsah je plně odpovědný vydavatel publikace; postoje prezentované v textu nemusí nutně představovat stanovisko nadace.